הנדסת בתי חולים - Medical Devices in מקסיקו

קטגוריות ציוד רפואי
מנורה כירורגית (4)
מנורה כירורגית
אור שמאיר את אתר הניתוח, לשם ראייה אופטימלית של עצמים קטנים, בעלי ניגודיות נמוכה בעומקים שונים או דרך חתכים קטנים
מעקר קיטור (2)
מעקר קיטור
יחידות קיטור חיטוי עבור כמויות גדולות
אביזרים לאספקת גזים רפואיים (1)
אביזרים לאספקת גזים רפואיים
מכשירים לביצוע מדידות ריכוז גז, או להפחתת כמות של אדים וטיפות מים בזרימת גז רפואי