הנדסה קלינית - Medical Devices in גאנה

קטגוריות ציוד רפואי
ציטומטר (1)
ציטומטר
מכשירים המיועדים למדוד את מספר התאים (חלקיקים) בזרימה של תרחיף. הזיהוי נעשה או על ידי שיטות חשמליות או על ידי מערכת אופטית (לדוגמה, מערכת לייזר)
מונה קרינה (1)
מונה קרינה
מכשיר המשמש לאיתור או מדידת קרינה גרעינית על ידי ספירת האירועים מייננת כתוצאה
טסטר אנדוסקופי (1)
טסטר אנדוסקופי
ציוד המאפשר בדיקה והערכת הביצועים של ציוד אנדוסקופי, בעיקר של האנדוסקופים. לדוגמא, משאבה מיוחדת המיועדת לזיהוי דליפות אוויר ומים בערוצי האנדוסקופ