נפרולוגיה - Medical Devices in צ'כיה

קטגוריות ציוד רפואי
מערכת לטהור מים (1)
מערכת לטהור מים
מכשירים המבצעים טיהור מים למים טהורים או אולטרה-טהורים הנמצאים בשימוש במעבדה הקלינית וביחידות אחרות בבית החולים
מיתלה למיכל נוזלים להזלפה תוך וורידית (1)
מיתלה למיכל נוזלים להזלפה תוך וורידית
מיתלה למיכל נוזלים להזלפה תוך וורידית
יחידת לסילוק כלים חדים (1)
יחידת לסילוק כלים חדים
מכל עמיד בפני ניקוב המשמש להשלכת חפצים חדים בהם נעשה שימוש לטיפול ופרוצדורות רפואיות
יחידת לונטופורזיס להחדרת תרופות (1)
יחידת לונטופורזיס להחדרת תרופות
מכשיר לטיפול במחלות בגישה מינימאלית על ידי החדרה של תרופות יוניות מסיסות לתוך הגוף באמצעות זרם חשמלי