Thermo Fisher Scientific India Pvt Ltd Div Thermo Fisher Scientific Inc

סוג העסק:ספק
מיקום:הודו

פרטי חברה

כתובת: Hiranandani Business Park 403-404 Delphi B-Wing Powai Mumbai Maharashtra 400 076, הודו
טלפון:
פקס:
אתר: www.fishersci.in

מיקוד עיסקי

התקנים (82)
חברה
סוגי מכירה / שירות
אורביטר למעבדה
אינקובטור מעבדתי
אמבט מים לטלטול
אמבט מים למעבדה
אמבט ציפת רקמות
חפש יותר
ציוד וחומרים מתכלים (82)
חברה
סוגי מכירה / שירות
אוטם בקבוקים / בקבוקונים / מבחנות
מכירה
אלקטרודה לגזים בדם
מכירה
אלקטרודה רפואית
מכירה
אמפולה
מכירה
אצבעון גמיש לשימוש רפואי
מכירה
חפש יותר

פרטי יצירת קשר