Medtronic Danmark A/S

סוג העסק:ספק
מיקום:דנמרק

פרטי חברה

כתובת: Arne Jacobsens Alle 17 DK-2300 Kobenhaven S Denmark, דנמרק
טלפון:
פקס:
אתר: www.medtronic.dk

מיקוד עיסקי

התקנים (27)
חברה
סוגי מכירה / שירות
אלקטרודה נוירולוגית
אלקטרודת .אי.אי.ג'י
אלקטרודת אי.אם.ג'י.
בודק קוצבי לב
בקר הזלפה
חפש יותר
ציוד וחומרים מתכלים (34)
חברה
סוגי מכירה / שירות
אביזר לניפוח הבלון במהלך אנגיופלסטיות
מכירה
אלקטרודה לדהפיברילציה
מכירה
דפיברילטור / קרדיוורטר / קוצב
מכירה
חוט מוביל לצנתרים
מכירה
טבעת / רצועה מושתלת לאנולופלסטיקה
מכירה
חפש יותר

פרטי יצירת קשר

Erik Jensen
מנהל לוגיסטיקה