נפרולוגיה - Medical Devices in קולומביה

קטגוריות ציוד רפואי
אביזרים ליחידת המודיאליזה (2)
אביזרים ליחידת המודיאליזה
אביזרים לציוד של המודיאליזה
מכונת המודיאליזה (1)
מכונת המודיאליזה
מכשירים להמודיאליזה
מחט זריקה (1)
מחט זריקה
מחט השמזריקה נוזל מתחת לעור ו / או רקמות רכות אחרות