נפרולוגיה - Medical Devices in בלארוס

קטגוריות ציוד רפואי
מכונת המודיאליזה (1)
מכונת המודיאליזה
מכשירים להמודיאליזה
מערכת לטהור מים (1)
מערכת לטהור מים
מכשירים המבצעים טיהור מים למים טהורים או אולטרה-טהורים הנמצאים בשימוש במעבדה הקלינית וביחידות אחרות בבית החולים
מיתלה למיכל נוזלים להזלפה תוך וורידית (1)
מיתלה למיכל נוזלים להזלפה תוך וורידית
מיתלה למיכל נוזלים להזלפה תוך וורידית
עמוד מותקן על בסיס לתליית מיכלים עם נוזלים להזלפה תוך וורידית (1)
עמוד מותקן על בסיס לתליית מיכלים עם נוזלים להזלפה תוך וורידית
עמוד מותקן על בסיס לתליית מיכלים עם נוזלים להזלפה תוך וורידית
יחידת לונטופורזיס להחדרת תרופות (1)
יחידת לונטופורזיס להחדרת תרופות
מכשיר לטיפול במחלות בגישה מינימאלית על ידי החדרה של תרופות יוניות מסיסות לתוך הגוף באמצעות זרם חשמלי